1. Het “Brevet des Cyclistes” (BdC) wordt georganiseerd door het N.K.C. (Nederlands Klimmers Comité)
  2. Van de voor dit brevet (BdC) geldende tochten wordt elk jaar een programma gemaakt. Uitsluitend indien door wegvallen van een deelnemende vereniging daar aanleiding toe is, wordt van het bestaande programma afgeweken.
  3. Van het totaal voor dit brevet geldende tochten, dienen er tenminste 8 verschillende tochten gereden te zijn om in aanmerking te komen voor het brevet.
  4. De in artikel 3 genoemde 8 verschillende tochten, dienen binnen een periode van 3 jaar te worden gereden. Slechts in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
  5. Het toegekende controleboekje is strikt persoonlijk. De persoonlijke gegevens dienen voor de eerste rit volledig te worden ingevuld.
  6.  Om toekenning te verkrijgen, dienen van alle gereden tochten tenminste de datum, handtekening en stempel van de organiserende vereniging vermeld c.q. geplaatst te worden in het controleboekje.
  7. Zodra voldaan is aan de door het N.K.C. gestelde vereisten, dient men het controleboekje te zenden naar het adres van het N.K.C. Dit adres is aan te vragen door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. deelnemer ontvangt, na goedkeuring van het controleboekje, het speciaal ingestelde “Brevet des Cycliste”, alsmede het gecontroleerde controleboekje retour. 
  8. Controleboekjes die niet aan de gestelde eisten voldoen, worden aan de deelnemer(ster) terug gezonden met omschrijving van de grond waarop geen goedkeuring kon plaatsvinden.
  9. Op het “Brevet des Cycliste” zal de naam van aanvrager worden vermeld zoals dat in het controleboekje vermeld staat. Tenzij deelnemer zelf aangeeft daarvan te willen afwijken.
  10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het N.K.C.


Bennekom, 02-12-2020